Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τρεις δράσεις του ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκε σήμερα η παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών ένταξης για τρεις δράσεις του ΕΣΠΑ, των οποίων η προθεσμία έληγε σήμερα.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες:
Για τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», ως νέα προθεσμία υποβολής του φυσικού φακέλου με τα δικαιολογητικά ορίζεται η Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017.

Για τη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», ως νέα προθεσμία υποβολής του φυσικού φακέλου με τα δικαιολογητικά ορίζεται η Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 17.00.

Για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α Κύκλος)», ως νέα προθεσμία υποβολής του φυσικού φακέλου με τα δικαιολογητικά ορίζεται η Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017.

Διευκρινίζεται ότι η παράταση που χορηγήθηκε αφορά αποκλειστικά στην προθεσμία υποβολής του φυσικού φακέλου. Για την τακτοποίηση ελλείψεων δικαιολογητικών που εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθησαν στο φυσικό φάκελο ισχύουν απαρέγκλιτα οι 10 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής ενημέρωσής σας με σχετική επιστολή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου