Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Αύξηση προϋπολογισμού της Δράσης: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Ανακοινώθηκε η Αύξηση προϋπολογισμού της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση.

Συγκεκριμένα, ο συνολικός προϋπολογισμός αυξήθηκε από 50 εκατομμύρια ευρώ στα 75 εκατομμύρια ευρώ, με τις ανάλογες μεταβολές στον προϋπολογισμό κάθε περιφέρειας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου